IFV-VVBA Prijsvraag

3 november 2016

Met een scriptie over de gelijktijdige simulatie van de thermische en mechanische respons van constructies heeft Jelmer Feenstra van de Technische Universiteit Eindhoven de IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 in de wacht gesleept. Volgens de jury gaat het om een sterk theoretisch en fundamenteel afstudeeronderzoek dat een goede opmaat is voor wetenschappelijk vervolgonderzoek.

Juryvoorzitter Paul Verlaan van de Wetenschappelijke Raad Brandweer: "Het is een origineel en vernieuwend onderwerp waarvoor veel belangstelling bestaat. Er is ook veel behoefte aan beter inzicht in de interactie tussen thermische en mechanische respons van constructies. Gelet op de wetenschappelijke onderbouwing, de grote betekenis voor brandveiligheid, de actualiteit en de diepgang van het onderwerp heeft de jury besloten de Scriptieprijs 2016 toe te kennen aan Jelmer Feenstra."

 

Inhoud scriptie

De scriptie getiteld 'FDS-2-Abaqus, a two-way CFD-FEM coupling' behandelt de gelijktijdige simulatie van de thermische en mechanische respons van constructies. Traditioneel wordt in fire engineering thermodynamisch gesimuleerd (thermische respons van gasmassa en constructie) zonder mechanische respons van constructies. Het omgekeerde gebeurt ook bij structural engineering. Echter, gelijktijdig thermische en mechanische respons simuleren en daarnaast rekening houden met de onderlinge beïnvloeding, komt zelden voor. Volgens de jury toont de studie aan dat een dergelijke tweeweg koppeling fundamenteel noodzakelijk is; de onderlinge interactie is van groot belang.

De jury oordeelt verder dat het afstudeeronderzoek een goede opmaat is voor wetenschappelijk vervolgonderzoek. Een aanbeveling is wel dat een experimentele validatie daarin een plaats moet krijgen. Een ander sterk punt is volgens de jury de concreetheid van de tweeweg koppeling door middel van een script dat de communicatie tussen de verschillende modellen regelt. Dit script is ook onderdeel van de scriptie.

 

Innovatieve en spraakmakende master- of bachelorthesis

De Scriptieprijs van het IFV en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VVBA) is tijdens het 9e Nationaal Congres Fire Safety & Science voor de vijfde keer uitgereikt. De prijs is ingesteld voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis over brandveiligheid. De scriptie dient ter afronding van een master- of bacheloropleiding in 2015 of 2016 aan een onderwijsinstelling in het Nederlandse taalgebied. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 

€ 1.200, te besteden aan een FSE gerelateerd onderwerp, zoals een cursus, studiereis of studieboeken.

 

Download de winnende scriptie

Scriptie FDS-2-Abaqus, a two-way CFD-FEM coupling

Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs 2016

Expertclass ‘FSE – Next Generation’


Op donderdag 15 september 2015 zijn op de Technische Universiteit Eindhoven tijdens de expertclass ‘FSE – Next Generation’ de nominaties voor de IFV-VVBA scriptieprijs 2016 bekend gemaakt. De expertclass is een initiatief van de ir. Ruud van Herpen FIFireE, fellow FSE aan de TU Eindhoven. De scriptieprijs is een gezamenlijk initiatief van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en de VVBA (Vereniging van BrandveiligheidAdviseurs). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bachelor- of masterscriptie, uitgevoerd aan een onderwijsinstelling in het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Dat de ‘next generation’ in opkomst is blijkt wel uit het aantal inzendingen. In totaal werden 12 scripties ingezonden voor nominatie. Uit de inzendingen zijn door de VVBA scriptiecommissie, onder aanvoering van ir. Erik Janse (BVEJ) en ir. Danny Ruitenbeek (Nieman), drie scripties genomineerd. De winnaar wordt tijdens het Fire Safety and Science congres van het IFV (2 en 3 november 2016) bekend gemaakt door de IFV-jury.

Nominaties

Meer informatie


De genomineerde scripties zijn te downloaden van de websites van het IFV, de VVBA en de Fellow FSE van de TU Eindhoven. Voor het Fire Safety and Science congres van het IFV op 2 en 3 november is aanmelden mogelijk via de website van het IFV www.ifv.nl .

              

 

Als VVBA kijken wij met trots wederom terug op een zeer geslaagde studiemiddag 2015!
De studiemiddag heeft dit jaar plaatsgevonden op 17 november 2015 te Ede. 

Onderstaand het overzicht van de lezingen die gehouden zijn. Via de links zijn de presentaties te downloaden:

1. LUCHTDICHT BOUWEN EN BRANDVEILIGHEID door Ruud van Herpen.

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

2. STOOM: BRANDWEER ZET IN OP TECHNISCHE VERIFICATIE door Henk Jongen. 

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

3. SPRAAKVERSTAANBAARHEID & ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES door Stephan Dirkx

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

4. CERTIFICERING: HOE WERKEN DE CCV_SCHEMA'S NU IN DE PRAKTIJK? door Ernst Rijkers

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

Post HBO Fire Safety Engineering & Management start 20 januari 2016

De post HBO-opleiding Fire Safety Engineering & Management is een wetenschappelijke benadering van het verschijnsel brand, de bijbehorende effecten en het gedrag van mensen, op basis van fysische relaties, rekenregels en deskundigheid, met als doel:

  • het voorkomen en beperken van slachtoffers, beschermen van eigendommen en omgeving;
  • het risico van brand en de bijbehorende effecten te kwantificeren
  • de optimale beschermende en preventieve voorzieningen te bepalen die noodzakelijk zijn om de consequenties van een brand te beperken tot de gestelde grenzen
  • de optimale repressieve ondersteuning te bepalen die past bij het preventieve voorzieningenniveau

In 2015 is deze opleiding bij het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs) ingeschreven en ontvangt u bij het slagen voor deze opleiding een geregistreerd diploma.

De PHBO Fire Safety Engineering & Management is een nieuw gezamenlijk initiatief van de Stichting kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) en IFV/Brandweeracademie en start vanaf 2016.

SKB opleidingen
Natinja Kuilder
T: 06-54 90 05 51
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W: www.skbopleidingen.nl/firesafety/

Op de woensdagmiddag ben ik niet aanwezig

          

 

 

 

 

17 november: Studiemiddag VVBA 

Dinsdagmiddag 17 november houdt de Vereniging voor brandveiligheidsadviseurs, de VVBA haar jaarlijkse studiemiddag. Wilt u weten wat u kunt verwachten deze middag? Onderstaand leest u de pitches van onze sprekers! Is uw interesse gewekt? Meld u dan nu aan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  De studiemiddag vindt plaats in het CineMEC in Ede,  begint om 12.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel. Graag begroeten we u persoonlijk op dinsdagmiddag 17 november a.s. in Ede! Voor leden is het seminar gratis. Voor niet-leden vragen wij een bijdrage van € 50,-.