Expertclass FSE 'Next Generation'

In expertclasses presenteert de TU/e jaarlijks nieuwe ontwikkelingen, visies en trends op het gebied van brandveiligheid en fire engineering. Daarmee wordt een verbinding gemaakt tussen wetenschappelijk onderzoek, brandpreventie en brandrepressie. Een verbinding ook tussen medewerkers en studenten aan de TU/e en de publieke en private partijen die zich met brandveiligheid in bouwwerken en gebouwen bezig houden.

Het hoogtepunt van de expertclass ‘Next Generation’ wordt gevormd door de bekendmaking van de nominaties voor de VVBA IFV scriptieprijs 2017. Een scriptieprijs voor de meest innovatieve, spraakmakende of relevante master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid.

De Stichting Fellowship FSE WO2 nodigt u van harte uit om kosteloos bij deze expert class aanwezig te zijn. Mogelijk wordt u geïnspireerd om een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen het onderwijs en de praktijk.

“Aan de technische universiteit zijn wij blij dat met het fellowship invulling gegeven kan worden aan de
verbinding van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met de ingenieurspraktijk in fire safety
engineering.”
Decaan prof. Elphi Nelissen

 

 

VVBA-Studiemiddag rookdichtheidstesten en testrapporten

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) dat in 2019 in werking zal treden stelt eisen aan de mate van rookdoorgang van een constructie. De mate van rookdoorgang dient daarbij bepaald te worden volgens de NEN 6075 +C1:2012 middels het behalen van de prestaties Sa en S200. De uitkomst van een dergelijke test wordt vastgelegd in een testrapport. Het hebben van een testrapport van een geteste constructie wil nog niet zeggen dat in iedere praktijksituatie wordt voldaan aan de eisen. Het vertalen van de praktijksituatie naar een goede testopstelling is dus cruciaal voor een breed toepasbaar testrapport. Een testrapport bevat niet alleen het behaalde resultaat, maar ook het toepassingsbereik van de gehouden test en belangrijke neveninformatie. 

Ben jij al op de hoogte van de nieuwe testmethode voor rookdoorlatendheid? 

Welke informatie moet er allemaal in een testrapport staan? 

Wist jij dat de wand waarin een constructie wordt getest zeer bepalend is voor het toepassingsbereik zoals dat wordt omschreven in een testrapport?

Laat je op 8 juni aanstaande bijpraten en praat mee over deze onderwerpen op de studiemiddag van de VVBA!  


Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor de VVBA-leden, specialisten van de brandweer en overige brandveiligheidsadviseurs die meer willen weten over (rookdichtheids)testen en testrapporten.

Opzet studiemiddag

De bijeenkomst bestaat uit één middag op donderdag 8 juni van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
Naast een tweetal presentaties is er ook de mogelijkheid om de testopstelling van een rookdichtheidsproef te bekijken.

Kosten en locatie

De kennisuitwisseling vindt plaats bij Peutz, bezoekadres Lindenlaan 41 in Molenhoek.
Voor VVBA-leden en brandweerspecialisten zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden. Voor overige brandveiligheidsadviseurs en geïnteresseerden kost de deelname € 50,-.  

Let op: vanwege de locatie is het deelnemersaantal begrensd op maximaal 25 personen.

Meer informatie?

Indien u aanvullende informatie wenst over deze workshop, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 

 Sa

Inschrijven?

Inschrijven kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid stellen IFV en VVBA een scriptieprijs beschikbaar ter waarde van € 1.200,-.

Ben jij in 2016 of 2017 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen?

Stuur dan je scriptie in!


 

Actiflow: Seminar CFD in de Bouw | 16 mei 2017

Na drie voorgaande edities wordt de traditie van een tweejaarlijks seminar over de toepassing van CFD in de gebouwde omgeving voortgezet. Op dinsdag 16 mei zou Actiflow u graag ontvangen op het prachtige Domaine d’Heerstaayen te Strijbeek, één van de oudste wijngaarden van Nederland (35 minuten rijden van Antwerpen en Rotterdam).
Het programma zal bestaan uit lezingen vanuit diverse perspectieven. Daarnaast zal Actiflow inzicht geven in de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u kennismaken met onze ‘Virtual Reality CFD-Experience’ en met een studententeam die hun zelfgebouwde voertuig aan u zal presenteren.

DINSDAG 16 MEI 2017
van 13.00 uur - 18.00 uur
Domaine d'Heerstaayen te Strijbeek

U kunt zich aanmelden door This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te klikken en uw naam, bedrijf en mobiel nummer te vermelden in de e-mail. Het seminar is gratis.
Actiflow hoopt u op dinsdag 16 mei 2017 te mogen verwelkomen voor een inspirerende dag!

                                                                          

Het programma is als volgt:


 Programma

13.00 uur    Inloop
________________________________________
13.30 uur    Opening door Reinier Maas van Actiflow
________________________________________
13.50 uur    Presentatie door Hugo Verboven van DPA | Cauberg-Huygen
________________________________________
14.20 uur    Presentatie door Bart Sarneel van Unica Fastcom
________________________________________
14.50 uur    Pauze
                 Virtual Reality Experience & Human Power Team Delft & Amsterdam
________________________________________
15.30 uur    Presentatie door Dr. Hamid Montazeri van de Technische Universiteit Eindhoven
________________________________________
16.00 uur    Presentatie door Davy Demuynck van ION
________________________________________
16.30 uur    Afsluiting door Reinier Maas van Actiflow
________________________________________
16.40 uur    Borrel
                 Virtual Reality Experience & Human Power Team Delft & Amsterdam
________________________________________
18.00 uur   Einde

== PERSBERICHT ==

Eerste lichting PHBO Fire Safety Engineering & Management

Donderdag 2 februari zijn de diploma’s uitgereikt van de eerste lichting PHBO Fire Safety Engineering & Management. De opleiding is een samenwerking van SKB (Stichting Kennisoverdracht Bouwfysia) en IFV/Brandweeracademie. Van de 23 cursisten die in februari 2016 zijn gestart mochten 18 hun diploma in ontvangst nemen. Als beste student kreeg Petra Briggen (Floriaan) een speciale oorkonde overhandigd (zie foto).

Coördinator Ruud van Herpen

Coördinator van de opleiding is Ruud van Herpen (Nieman Raadgevende Ingenieurs, TU Eindhoven). Hij was ook al coördinator van de voorganger van deze opleiding, de PHBO Fire Safety Engineering, die jarenlang onder verantwoordelijkheid van SKB werd gegeven. Door de uitbreiding met Fire Safety Management, ingevuld door IFV/Brandweeracademie, is de opleiding completer geworden. De groep cursisten is daarmee ook heterogener geworden, waardoor de colleges, oefeningen en discussies in levendigheid zijn toegenomen. Dat werd door iedereen als erg positief gewaardeerd.

Nieuwe PHBO in de startblokken

De nieuwe PHBO Fire Safety Engineering & Management staat al in de startblokken, maar nieuwe studenten zijn welkom! Kijk voor informatie en aanmelding op de website www.skbopleidingen.nl of op www.ifv.nl.