Fire Safety Engineering aan de TU/e wordt vanaf nu ondersteund door het bedrijfsleven!

Op 27 november 2013 is de Stichting Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs & Onderzoek Fire Safety Engineering (Stichting FSE wo2) opgericht. FSE staat voor Fire Safety Engineering, integraal maatwerk voor de brandveiligheid van gebouwen. Brandveiligheid wordt aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e, unit building physics and services, in samenhang beschouwd met constructieve veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en bruikbaarheid. Elphi Nelissen (decaan): “Aan de technische universiteit zijn wij blij dat met het fellowship invulling gegeven kan worden aan de verbinding van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met de ingenieurspraktijk.”

Ir. Ruud van Herpen FIFireE is vanaf 1 september 2012 aangesteld als Fellow FSE. Het bestuur van de Stichting FSE wo2  bestaat uit de voorzitter Rob Hartgerink, penningmeester Louis Cleef en secretaris Roy Weghorst.


Ondertekening van de statuten van de Stichting FSE wo2, van links naar rechts: boven Harry Nieman, Ruud van Herpen, Adriaan Rothfusz (notaris). Onder: Louis Cleef, Rob Hartgerink, Roy Weghorst.

De Stichting FSE wo2  heeft de volgende doelen:

  • Bevorderen Wetenschappelijk onderwijs FSE, het integraal ontwerpen van gebouwen met een acceptabel risicoprofiel in geval van brand

  • Bevorderen integratie FSE  met de overige bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische vakgebieden

  • Bevorderen wetenschappelijk onderzoek FSE met maatschappelijke relevantie

  • Kennisoverdracht door wisselwerking tussen praktijk en onderwijs (praktijkkennis benutten in het onderwijs en onderwijscontent toepassen in de praktijk)

De Stichting FSE wo2  financiert de onderzoekswerkzaamheden door jaarlijks vouchers aan de deelnemers uit te geven. De onderzoekslijnen worden door de stichting jaarlijks geactualiseerd. Voor 2014 zijn de volgende onderzoekslijnen vastgesteld:

  1. Duurzame brandveiligheid door bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorzieningen
  2. Risicodoelen voor brandveiligheid: kwantificering en relatie met prescriptieve regels
  3. Rekentools en realiteit voor brandsimulaties

De stichting wordt financieel ondersteund door het Ministerie van BZK, NVPU, Stybenex, Rockwool, Promat, Hoefnagels Branddeuren, Multifire, Bouwen met staal, Peutz, VVBA en NOVB.