3 Scripties genomineerd voor de IFV-VVBA scriptieprijs

Op 11 september 2014 zijn tijdens de fire safety expertclass Next Generation aan de Technische Universiteit Eindhoven drie scripties genomineerd voor de IFV-VVBA scriptieprijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste master of bachelor afstudeerscriptie op het gebied van brandveiligheid in Nederland en Vlaanderen.
De winnaar wordt bekend gemaakt op 5 november, tijdens het FSS-congres (Fire Safety and Science) van het IFV. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.200,- verbonden, te besteden aan opleiding of kennisverwerving op het gebied van brandveiligheid.

De VVBA heeft tijdens de expertclass de volgende scripties genomineerd voor de prijs:

De scripties zijn beoordeeld door de scriptiecommissie van de VVBA, bestaande uit David den Boer (Peutz) en Ruud van Herpen (Nieman, TU/e) op met name de volgende aspecten:

  • De betekenis van de scriptie voor de brandveiligheid
  • De actualiteit van het onderwerp
  • Probleemstelling, doelstelling, plan van aanpak
  • Diepgang, gehanteerde randvoorwaarden en visie
  • Conclusie en aanbevelingen
  • Mate van innovatie
  • Mate van toepasbaarheid
  • Lay-out, vormgeving, leesbaarheid

De drie genomineerden zullen hun scriptie op het FSS-congres van het IFV op 5 november toelichten, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt. De scripties zijn te downloaden van www.vvba.nl en www.fellowfse.nl