Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs 2015

Expertclass 'FSE - Next Generation'

Op donderdag 10 september 2015 zijn op de Technische Universiteit Eindhoven tijdens de expertclass ‘FSE – Next Generation’ de nominaties voor de IFV-VVBA scriptieprijs 2015 bekend gemaakt. De scriptieprijs is een gezamenlijk initiatief van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid)  en de VVBA (Vereniging van BrandveiligheidAdviseurs). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bachelor- of masterscriptie, uitgevoerd aan een onderwijsinstelling in het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Dat de ‘next generation’ in opkomst is blijkt wel uit het grote aantal inzendingen. In totaal werden 18 scripties ingezonden voor nominatie. Uit de inzendingen zijn door de VVBA scriptiecommissie, onder aanvoering van prof. ir. Peter van de Leur en ir. Erik Janse, vier scripties genomineerd. De winnaar wordt tijdens het Fire Safety and Science congres van het IFV (4 en 5 november 2015) bekend gemaakt door de IFV-jury.

Nominaties

De genomineerde scritpies zijn ook te downloaden op de website van het IFV en de Fellow FSE van de TU Eindhoven. Aanmelden voor het Fire safety and Science congres van het IFV op 4 en 5 november is alleen mogelijk via de website van het IFV.

              

3 Scripties genomineerd voor de IFV-VVBA scriptieprijs

Op 11 september 2014 zijn tijdens de fire safety expertclass Next Generation aan de Technische Universiteit Eindhoven drie scripties genomineerd voor de IFV-VVBA scriptieprijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste master of bachelor afstudeerscriptie op het gebied van brandveiligheid in Nederland en Vlaanderen.
De winnaar wordt bekend gemaakt op 5 november, tijdens het FSS-congres (Fire Safety and Science) van het IFV. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.200,- verbonden, te besteden aan opleiding of kennisverwerving op het gebied van brandveiligheid.

De VVBA heeft tijdens de expertclass de volgende scripties genomineerd voor de prijs:

De scripties zijn beoordeeld door de scriptiecommissie van de VVBA, bestaande uit David den Boer (Peutz) en Ruud van Herpen (Nieman, TU/e) op met name de volgende aspecten:

  • De betekenis van de scriptie voor de brandveiligheid
  • De actualiteit van het onderwerp
  • Probleemstelling, doelstelling, plan van aanpak
  • Diepgang, gehanteerde randvoorwaarden en visie
  • Conclusie en aanbevelingen
  • Mate van innovatie
  • Mate van toepasbaarheid
  • Lay-out, vormgeving, leesbaarheid

De drie genomineerden zullen hun scriptie op het FSS-congres van het IFV op 5 november toelichten, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt. De scripties zijn te downloaden van www.vvba.nl en www.fellowfse.nl

            

 

 

 

 

 

 

 

Fire Safety Engineering aan de TU/e wordt vanaf nu ondersteund door het bedrijfsleven!

Op 27 november 2013 is de Stichting Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs & Onderzoek Fire Safety Engineering (Stichting FSE wo2) opgericht. FSE staat voor Fire Safety Engineering, integraal maatwerk voor de brandveiligheid van gebouwen. Brandveiligheid wordt aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e, unit building physics and services, in samenhang beschouwd met constructieve veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en bruikbaarheid. Elphi Nelissen (decaan): “Aan de technische universiteit zijn wij blij dat met het fellowship invulling gegeven kan worden aan de verbinding van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met de ingenieurspraktijk.”

Ir. Ruud van Herpen FIFireE is vanaf 1 september 2012 aangesteld als Fellow FSE. Het bestuur van de Stichting FSE wo2  bestaat uit de voorzitter Rob Hartgerink, penningmeester Louis Cleef en secretaris Roy Weghorst.


Ondertekening van de statuten van de Stichting FSE wo2, van links naar rechts: boven Harry Nieman, Ruud van Herpen, Adriaan Rothfusz (notaris). Onder: Louis Cleef, Rob Hartgerink, Roy Weghorst.

Visie VVBA op private bouwtoezicht

De VVBA heeft haar visie op het private bouwtoezicht toegezonden aan het Directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees hier de visie van de VVBA.

Scriptie over brandgedrag in energiezuinige woningen wint Scriptieprijs 2013

Op dinsdag 12 november 2013 is tijdens het Zesde Nationale Congres Fire Safet Engineering (FSE) voor de tweede keer de Scriptieprijs FSE van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Vereniging van BrandveiligheidsAdviseurs (VVBA) uitgereikt. De jury kende de prijs toe aan Brecht Debrouwere van de Universiteit van Gent (België) voor zijn scriptie over brandgedrag in energiezuinige woningen.

Juryvoorzitter Paul Verlaan van de Wetenschappelijke Raad Brandweer: “Gelet op de wetenschappelijke onderbouwing, de toepasbaarheid voor de brandweer en de presentatie hebben wij als jury besloten de Scriptieprijs 2013 toe te kennen aan Brecht Debrouwere. “Hij beschrijft op een uitzonderlijk heldere wijze de risico’s die kunnen optreden bij een brand in een (zeer) energiezuinig huis. De scriptie is van een hoog wetenschappelijk gehalte en van grote betekenis voor de brandweer. Het verschaft de brandweer belangrijke informatie die voor zowel de fase van de brandpreventie als bij brandbestrijding van groot belang is. Debrouwere koppelt op een heldere en bruikbare wijze theorie, experimenten en praktijktoepassing aan elkaar.”