Voorzitter: ing. E.H. (Emiel) van Wassenaar van LBP|SIGHT

Penningmeester: de heer A. (Anton) Raap van Floriaan BV

Secretaris: ing. D.J. (David) den Boer van Peutz bv