In het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt aangegeven dat voor toetsing van de vakbekwaamheid volgens tijdschema nr. HR-pl.v-01 een procedure wordt gevolgd.
Het tijdschema van de procedure en de contributieregeling zijn eveneens beschikbaar.