Presentaties lezingen 2014

Traditie getrouw heeft de VVBA elk jaar een studiemiddag met lezingen over actuele brandveiligheidsonderwerpen voor toetsende en adviserende partijen in de bouw.De lezingen richten zich met name op medewerkers van brandweerkorpsen en gemeenten, voor wie brandveiligheid de dagelijkse praktijk is.

De studiemiddag heeft dit jaar plaatsgevonden op 13 maart 2014 te Ede. De lezingen die gehouden zijn, waren:

 • Grote brandcompartimenten door Peter van de Leur.
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.
 • Brandonderzoek door Joost Ebus.
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.
 • Watermist door Ronald Oldengarm en Gerard van Oosteren.
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.
 • Private Kwaliteitsborging door Charles Meijer.
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.

 

Presentaties lezingen 2013

Traditie getrouw heefft de VVBA elk jaar een studiemiddag met lezingen over actuele brandveiligheidsonderwerpen voor toetsende en adviserende partijen in de bouw.De lezingen richten zich met name op medewerkers van brandweerkorpsen en gemeenten, voor wie brandveiligheid de dagelijkse praktijk is.

De studiemiddag heeft dit jaar plaatsgevonden op 14 maart 2013 te Veenendaal. De lezingen die gehouden zijn, waren:

 • Rekenmethode veilig vluchten
  Jur van Oerle | Peutz
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.
 • Rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit 2012
  Johan van der Graaf | Nieman
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.
 • Certificering brandveiligheidsinstallaties
  Nico Kluwen | EFPC
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.

 

In 2009 zijn de volgende lezingen gegeven:

ZIJN PASSIEFHUIZEN BRANDVEILIG? 
expertsessie exclusief voor VVBA-leden op 22 mei 2012

Op 22 mei jl. heeft bij Nieman Utrecht een expertsessie plaatsgevonden.

De onderwerpen waren:

 • Er ligt een mooie toekomst achter ons - Passiefhuis als duurzame oplossing?
  Bas van der Veen
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.

 • Brand in huis - Overleven of overlijden
  Jan Linssen
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.

 • Passiefhuis brand(on)veilig
  Ruud van Herpen
  Klik hier voor de handouts van de presentatie.

STUDIEMIDDAG VVBA 8 MEI 2012


Op 8 mei heeft de Studiemiddag VVBA plaatsgevonden. De lezingen die zijn gehouden, zijn de volgende:

 1. Introductie: De VVBA en haar Leden
  Klik hier voor de presentatie.
         Ruud van Herpen namens het VVBA-bestuur
 2. CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan?
         Jacques Mertens (Peutz) en Csilla Csoke (DGMR)
  Klik hier voor de presentatie en hier voor CE-Markering online.
 3. Complexe brandveiligheidprojecten nu en in de toekomst
         Bram Kersten (LBP|SIGHT) en afgevaardigde van NVBR
  Klik hier voor de presentatie.
 4. Liften als vlucht- en aanvalsroute in hoogbouw
          Jochem Wit (Deerns en David den Boer (Peutz)
  Klik hier voor de presentatie.
 5. Uitgangspunten Bouwbesluit 2012
         Hajé van Egmond (Ministerie van BZK)
  Klik hier voor de presentatie.
 6. Voorselectie VVBA/NIFV-scritpieprijs
  Klik hier voor de presentatie.

In 2008 zijn de volgende lezingen gegeven: