17 november: Studiemiddag VVBA 

Dinsdagmiddag 17 november houdt de Vereniging voor brandveiligheidsadviseurs, de VVBA haar jaarlijkse studiemiddag. Wilt u weten wat u kunt verwachten deze middag? Onderstaand leest u de pitches van onze sprekers! Is uw interesse gewekt? Meld u dan nu aan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  De studiemiddag vindt plaats in het CineMEC in Ede,  begint om 12.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel. Graag begroeten we u persoonlijk op dinsdagmiddag 17 november a.s. in Ede! Voor leden is het seminar gratis. Voor niet-leden vragen wij een bijdrage van € 50,-.


SPRAAKVERSTAANBAARHEID & ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES

Sinds september 2012 is er een nieuwe norm NEN 2575 Brandveiligheid in gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem - en Kwaliteitseisen en Projectierichtlijnen.In deze nieuwe norm worden, meer nog dan in de 'oude' norm, specifieke eisen gesteld aan de spraakverstaanbaarheid van de gesproken berichten van een OAI type A. Tijdens de presentatie zal hierop nadrukkelijk worden ingegaan. Hoe zijn deze eisen tot stand gekomen en wat is de kwalitatieve waarde? Welke ruimte-akoestische aspecten spelen een rol en hoe kun je hiermee bij de projectering al rekening houden en tot slot, hoe wordt de spraakverstaanbaarheid in de praktijk bepaald/gemeten? Waar moet je dan rekening mee houden? Welke rol kan het bevoegd gezag hier in hebben. Stephan Dirkx,  Peutz


CERTIFICERING: HOE WERKEN DE CCV_SCHEMA'S NU IN DE PRAKTIJK?

Stelt u zichzelf wel eens een van de volgende vragen:

  • Wat heb ik aan een inspectiecertificaat?
  • Hoe lees ik een inspectiecertificaat?
  • Wat zegt mij een inspectiecertificaat in relatie tot vergunningen?
  • Wat zegt mij een installatiecertificaat, een onderhoudscertificaat?
  • Wat is eigenlijk een productcertificaat?
  • Wat heeft een UPD of een PvE hiermee te maken? En IPB dan?
  • Wat is een inspectierapport basisontwerp?
  • Inspectie op afgeleide doelstelling en inspectie op normconformiteit. Zit daar veel verschil tussen?
  • Het lijkt allemaal van het CCV te komen. Wat is dat voor instituut? Wie spelen daarin een rol? Wat doen deskundigenpanels daarin?

Dan heeft nu de uitgelezen kans de antwoorden op deze vragen te krijgen van Ernst Rijkers, adviseur bij Floriaan en 20+ jaar actief in de advies- en inspectiewereld van brandbeveiligingssystemen.


STOOM: BRANDWEER ZET IN OP TECHNISCHE VERIFICATIE

Minder dan 5% van de automatische brandmeldingen betreft een echte brandmelding. In minder dan 1% van de automatische brandmeldingen is de brandweer echt nodig. Die cijfers moeten en kunnen anders. Loze brandmeldingen en onnodige uitrukken van de brandweer zijn een maatschappelijk probleem en dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Henk Jongen,  projectleider STOOM van Brandweer Nederland, neemt u mee naar het gewenste eindplaatje van de brandweer om loze brandmeldingen op te lossen. Daarbij gaat hij ook in op de rol die brandveiligheidsadviseurs hierbij kunnen en misschien wel moeten spelen.


LUCHTDICHT BOUWEN EN BRANDVEILIGHEID

Leidt luchtdicht bouwen tot gevaarlijke brandscenario’s? Is de brandveiligheid in het geding bij goed luchtdichte scheidingsconstructies? Of heeft een goede luchtdichting juist een risico reducerend effect onder brandcondities? En is een hoge isolatie van gevels en daken onder brandcondities wel wenselijk? Veel gebouweigenaars, ontwikkelaars, beheerders  en aannemers worstelen met dergelijke vragen. Dat is niet raar. Immers, een goede isolatie en luchtdichting reduceert het energieverlies onder gebruikscondities, maar zorgt ook voor het opsluiten van energie in geval van brand in het gebouw. Of overdrijven we nu het effect van luchtdicht bouwen met goede isolatie? Er zijn al diverse studentonderzoeken aan dit onderwerp besteed. Tijd om de balans op te maken…Ruud van Herpen, Nieman Raadgevende Ingenieurs / Fellow FSE TU Eindhoven