01/07/2019 - 31/07/2019

VVBA-Brainstorm middag

Aanmelden: VVBA-Brainstorm middag

Online reserveren is niet mogelijk voor dit evenement.

In het 3e kwartaal van 2019 houden wij met onze VVBA leden een brainstorm middag.
Aan de hand van actuele brandveiligheidsthema’s wordt tijdens de middag gekeken of en zo ja welke zaken een VVBA standpunt vragen.
Doel van deze middag is de visie van de verschillende leden op een specifiek onderwerp naast elkaar te leggen en onderling te delen/bediscussieren.
Waar noodzakelijk of gewenst zal deze visie later worden gedeeld. Doel hierbij zal altijd zijn de (kennis over) brandveiligheid in Nederland te vergroten.