Over VVBA

Welkom op de website van de Vereniging Van Brandveiligheid Adviseurs – VVBA

Wie zijn wij?

De VVBA is een vereniging van bedrijven die zich dagelijks inspannen om kwalitatief hoogwaardig brandveiligheid advies te leveren. Om de kwaliteit van dit advies te borgen, vergroten en (intercollegiaal) te kunnen toetsen is de vereniging in 2002 in het leven geroepen.

Missie

De VVBA stelt zich tot doel de kwaliteit van brandveiligheidsadvisering te bevorderen. Door eenduidige en onderbouwde adviezen te implementeren in realisatie, onderhoud en gebruik van bouwwerken wordt de brandveiligheid geborgd en wordt een hoog rendement van brandveiligheidsvoorzieningen bereikt.

Visie

Eenduidige en inhoudelijk hoogwaardige adviezen kunnen alleen worden gegeven vanuit een hoogwaardig kennisniveau. De VVBA wil dan ook de kennis op het gebied van brandveiligheid bevorderen, zowel onder de eigen leden als onder de partijen die adviezen moeten implementeren of beoordelen. Daartoe ondersteunt de VVBA initiatieven die kennisverspreiding en kennisdeling tot doel hebben en ontplooit de VVBA ook eigen initiatieven op dit vlak. Daarnaast kan de kwaliteit van zowel advisering als de implementatie ervan verbeteren door normbladen, richtlijnen en andere handreikingen te hanteren die gebaseerd zijn op gevalideerde modellen en regels. Daarom streeft de VVBA naar vertegenwoordigingen in (norm)commissies en werkgroepen. Voorts wil de VVBA invloed uitoefenen op de brandveiligheidsregelgeving. Naast contacten met de betreffende ministeries onderhoudt de VVBA daarom ook contacten met andere verenigingen en kennisinstituten.

Bestuursleden

Het bestuur van de VVBA bestaat uit de volgende 4 personen:

Emiel Wassenaar (PE)
LBP | SIGHT
T: +31 (0)30 23 11 377
E: e.vanwassenaar@lbpsight.nl
Patries Robijn (PR)
DGMR
T: +31 (0)88 34 67 500
E: pro@dgmr.nl
David Den Boer (VZ)
Peutz
T: +31 (0)24 357 07 07
E: d.denboer@peutz.nl
Benno Geerdink (SE)
Deerns Nederland B.V.
T: +31 (0)88 37 40 160
E: benno.geerdink@deerns.com
Door kennis over brandveiligheid te delen ontstaan begrip, draagvlak en pragmatische brandveilige oplossingen