Mook, 18 mei 2018

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Vereniging Van BrandveiligheidAdviseurs (VVBA) stellen ook dit jaar een scritieprijs beschikbaar. De prijs is bedoeld voor de meest spraakmakende, relevante of fundamentele master- of batchelorthesis betreffende brandveiligheid.  Ben jij in 2017 of 2018 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!

Voor de scripties gelden de volgende voorwaarden:

  •  De scriptie is geschreven ter afronding van een master- of bacheloropleiding in 2017 of 2018 aan een onderwijsinstelling in het Nederlandse taalgebied.
  •  De scriptie is in het Nederlands of Engels opgesteld en heeft een omvang van ten minste 15 ect (420 studie- belastingsuren).
  •  De scriptie is door de onderwijsinstelling met ten minste een voldoende beoordeeld.

Beoordelingscriteria

Belangrijke criteria in de beoordeling van de scriptie zijn de actualiteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de mate van innovatie, de toepasbaarheid, de diepgang en het wetenschappelijk niveau.

Prijs

Het IFV en de VVBA stellen een geldbedrag van € 1.200,- beschikbaar. Dit bedrag is te besteden aan verdere persoonlijke ontwikkeling in het vakgebied van brandveiligheid.

Meedoen?

Stuur de scriptie in pdf-formaat vóór 1 september 2018 naar Natinja Kuilder, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nominaties en winnaar

De genomineerden worden bekendgemaakt in de expertclass FSE - Next Generation aan de TU Eindhoven op 
13 september 2018. Zij moeten hun scriptie presenteren in het Engels presenteren tijdens het congres Fire Safety & Science op 15 november 2018. Na afloop van de presentaties wordt de winnaar bekendgemaakt.

Cindy Veerman wint IFV-VVBA-scriptieprijs 2017

Met een scriptie over rookgasexplosies heeft Cindy Veerman van Saxion Hogeschool de IFV-VVBA-scriptieprijs 2017 gewonnen. “Een interessant onderzoek naar de invloed van specifieke materialen in dakconstructies op de ontwikkeling van rookgasexplosies. Zeer actueel en van belang voor de inzetstrategie van de brandweer. Het onderwerp is niet geheel nieuw, maar de conclusies leveren nieuwe inzichten op”, aldus het juryrapport.

Het doel van het onderzoek is het inschatten van de kans op het overschrijden van de onderste explosiegrens van brandbare componenten in rookgassen. De brandbare componenten in de rookgassen stromen vanuit de brandruimte naar naastgelegen ruimten bij een volledig ontwikkelde brand. Het overschrijden van de onderste explosiegrens betekent dat de uitstromende rookgassen kunnen worden ontstoken. Bij een goede mengverhouding (verbranding) kunnen deze zelfs tot explosie komen.

Spontane rookgasexplosie

De focus in het onderzoek ligt op EPS, PIR, PUR en bitumen. De uitkomsten leveren bevestigende en nieuwe inzichten op. Pyrolyse gassen van EPS kunnen een spontane rookgasexplosie veroorzaken en pyrolyse gassen van bitumen kunnen worden ontstoken. De soms aangetroffen gladde vloeren na een rookgasexplosie worden veroorzaakt door de bitumen.

De jury is van mening dat het onderzoek vooral een hoog chemisch en experimenteel karakter heeft. Het rapport is goed geformuleerd en het bevat heldere conclusies.

Innovatieve en spraakmakende master- of bachelorthesis

De Scriptieprijs van het IFV en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VVBA) is tijdens het 10e Nationaal Congres Fire Safety & Science voor de zesde keer uitgereikt. De prijs is ingesteld voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis over brandveiligheid. De scriptie dient ter afronding van een master- of bacheloropleiding in 2016 of 2017 aan een onderwijsinstelling in het Nederlandse taalgebied. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 1.200, te besteden aan een FSE gerelateerd onderwerp, zoals een cursus, studiereis of studieboeken.

Winnende scriptie downloaden

De winnende scriptie is te vinden op www.ifv.nl.

Actiflow: Seminar CFD in de Bouw | 16 mei 2017

Na drie voorgaande edities wordt de traditie van een tweejaarlijks seminar over de toepassing van CFD in de gebouwde omgeving voortgezet. Op dinsdag 16 mei zou Actiflow u graag ontvangen op het prachtige Domaine d’Heerstaayen te Strijbeek, één van de oudste wijngaarden van Nederland (35 minuten rijden van Antwerpen en Rotterdam).
Het programma zal bestaan uit lezingen vanuit diverse perspectieven. Daarnaast zal Actiflow inzicht geven in de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u kennismaken met onze ‘Virtual Reality CFD-Experience’ en met een studententeam die hun zelfgebouwde voertuig aan u zal presenteren.

DINSDAG 16 MEI 2017
van 13.00 uur - 18.00 uur
Domaine d'Heerstaayen te Strijbeek

U kunt zich aanmelden door This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te klikken en uw naam, bedrijf en mobiel nummer te vermelden in de e-mail. Het seminar is gratis.
Actiflow hoopt u op dinsdag 16 mei 2017 te mogen verwelkomen voor een inspirerende dag!

                                                                          

Het programma is als volgt:


 Programma

13.00 uur    Inloop
________________________________________
13.30 uur    Opening door Reinier Maas van Actiflow
________________________________________
13.50 uur    Presentatie door Hugo Verboven van DPA | Cauberg-Huygen
________________________________________
14.20 uur    Presentatie door Bart Sarneel van Unica Fastcom
________________________________________
14.50 uur    Pauze
                 Virtual Reality Experience & Human Power Team Delft & Amsterdam
________________________________________
15.30 uur    Presentatie door Dr. Hamid Montazeri van de Technische Universiteit Eindhoven
________________________________________
16.00 uur    Presentatie door Davy Demuynck van ION
________________________________________
16.30 uur    Afsluiting door Reinier Maas van Actiflow
________________________________________
16.40 uur    Borrel
                 Virtual Reality Experience & Human Power Team Delft & Amsterdam
________________________________________
18.00 uur   Einde

 

VVBA-Studiemiddag rookdichtheidstesten en testrapporten

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) dat in 2019 in werking zal treden stelt eisen aan de mate van rookdoorgang van een constructie. De mate van rookdoorgang dient daarbij bepaald te worden volgens de NEN 6075 +C1:2012 middels het behalen van de prestaties Sa en S200. De uitkomst van een dergelijke test wordt vastgelegd in een testrapport. Het hebben van een testrapport van een geteste constructie wil nog niet zeggen dat in iedere praktijksituatie wordt voldaan aan de eisen. Het vertalen van de praktijksituatie naar een goede testopstelling is dus cruciaal voor een breed toepasbaar testrapport. Een testrapport bevat niet alleen het behaalde resultaat, maar ook het toepassingsbereik van de gehouden test en belangrijke neveninformatie. 

Ben jij al op de hoogte van de nieuwe testmethode voor rookdoorlatendheid? 

Welke informatie moet er allemaal in een testrapport staan? 

Wist jij dat de wand waarin een constructie wordt getest zeer bepalend is voor het toepassingsbereik zoals dat wordt omschreven in een testrapport?

Laat je op 8 juni aanstaande bijpraten en praat mee over deze onderwerpen op de studiemiddag van de VVBA!  


Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor de VVBA-leden, specialisten van de brandweer en overige brandveiligheidsadviseurs die meer willen weten over (rookdichtheids)testen en testrapporten.

Opzet studiemiddag

De bijeenkomst bestaat uit één middag op donderdag 8 juni van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
Naast een tweetal presentaties is er ook de mogelijkheid om de testopstelling van een rookdichtheidsproef te bekijken.

Kosten en locatie

De kennisuitwisseling vindt plaats bij Peutz, bezoekadres Lindenlaan 41 in Molenhoek.
Voor VVBA-leden en brandweerspecialisten zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden. Voor overige brandveiligheidsadviseurs en geïnteresseerden kost de deelname € 50,-.  

Let op: vanwege de locatie is het deelnemersaantal begrensd op maximaal 25 personen.

Meer informatie?

Indien u aanvullende informatie wenst over deze workshop, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 

 Sa

Inschrijven?

Inschrijven kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

== PERSBERICHT ==

Eerste lichting PHBO Fire Safety Engineering & Management

Donderdag 2 februari zijn de diploma’s uitgereikt van de eerste lichting PHBO Fire Safety Engineering & Management. De opleiding is een samenwerking van SKB (Stichting Kennisoverdracht Bouwfysia) en IFV/Brandweeracademie. Van de 23 cursisten die in februari 2016 zijn gestart mochten 18 hun diploma in ontvangst nemen. Als beste student kreeg Petra Briggen (Floriaan) een speciale oorkonde overhandigd (zie foto).

Coördinator Ruud van Herpen

Coördinator van de opleiding is Ruud van Herpen (Nieman Raadgevende Ingenieurs, TU Eindhoven). Hij was ook al coördinator van de voorganger van deze opleiding, de PHBO Fire Safety Engineering, die jarenlang onder verantwoordelijkheid van SKB werd gegeven. Door de uitbreiding met Fire Safety Management, ingevuld door IFV/Brandweeracademie, is de opleiding completer geworden. De groep cursisten is daarmee ook heterogener geworden, waardoor de colleges, oefeningen en discussies in levendigheid zijn toegenomen. Dat werd door iedereen als erg positief gewaardeerd.

Nieuwe PHBO in de startblokken

De nieuwe PHBO Fire Safety Engineering & Management staat al in de startblokken, maar nieuwe studenten zijn welkom! Kijk voor informatie en aanmelding op de website www.skbopleidingen.nl of op www.ifv.nl.