15 juni 2023

Daphne Dechering winnares scriptieprijs NIPV-VVBA 2023!

Daphne Dechering heeft met haar scriptie ‘De invloed van houteigenschappen op het brandgedrag van hout de NIPV-VVBA-scriptieprijs 2023 gewonnen.

Daphne Dechering van Saxion University of Applied Science heeft met een scriptie over de invloed van houteigenschappen op het brandgedrag van hout de NIPV-VVBA-scriptieprijs 2023 gewonnen. “Het is een zeer diepgaand, praktisch en experimenteel onderzoek, met een praktisch toepasbare uitkomst. Het is verbazingwekkend dat dit soort gegevens niet eerder via onderzoek is verkregen. Dit onderzoek vult daarom een gat in de beschikbare kennis en gegevens over de brandveiligheidsproblemen met betrekking tot hout als bouwmateriaal”, aldus de jury.

De winnaar, van en genomineerden voor de NIPV-VVBA-scriptieprijs 2023 en vertegenwoordigers van NIPV en VVBA.
V.l.n.r. Ricardo Weewer (lector Brandweerkunde bij het NIPV), Pim van Rede (genomineerd), Daphne Daphne Dechering (winnaar), Jesse Munnik (genomineerd) en Patries Robijn-Meijers (vertegenwoordigt VVBA).

Om materialen veilig te kunnen gebruiken in constructies zijn veiligheidseisen opgesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Deze eisen gaan onder andere over het beperken van het ontwikkelen van een brand. Deze eisen worden uitgedrukt in een brandklasse. Van verschillende materialen is de brandklasse bekend, maar het is lastig om de brandklasse van hout te bepalen. Dit komt omdat er veel verschillende houtsoorten zijn die ander brandgedrag vertonen.In de scriptie is beschreven dat het brandgedrag van hout het best voorspeld blijkt te kunnen worden op basis van twee variabelen: het aanwezige percentage cellulose (een hoofdbestanddeel van de celwanden van planten) en lignine (een natuurlijke organische verbinding in de cellen van hout). Het blijkt lastig te zijn exacte waarden te voorspellen. Er kan echter wel een indicatie van de brandklasse gegeven worden door gebruik te maken van enkele in de scriptie beschreven formules. Meer onderzoek naar het brandgedrag van hout zou kunnen gaan over andere factoren die het brandgedrag kunnen beïnvloeden zoals de zaagrichting en het seizoen dat een boom wordt gekapt. Om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van hout en de invloed van de samenstelling op het brandgedrag moet er onderzoek worden uitgevoerd naar de chemische samenstelling van hout.

Innovatieve en spraakmakende master- of bachelorthesis

De scriptieprijs van NIPV en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VVBA) is op 8 juni voor de elfde keer uitgereikt tijdens het 15e International Congress Fire Safety & Science. De scriptieprijs is ingesteld voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis over brandveiligheid. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 1.200, te besteden aan een Fire Safety Engineering (FSE) gerelateerd onderwerp, zoals een cursus, studiereis of studieboeken.

Scripties lezen?
De drie scripties zijn te lezen op fellowfse.nl.

 


Meer nieuws

20 juni 2024
13 november 2024 Expertmiddag vergrijzing en brandveiligheid VVBA – SFPE

Op woensdag 13 november 2024 organiseren de SFPE-Benelux en de…

Lees verder
23 mei 2024
Nominaties NIPV-VVBA scriptieprijs brandveiligheid 2024

Op woensdagmiddag 22 mei 2024 zijn op de Technische Universiteit…

Lees verder
26 februari 2024
Symposium CFD-brandsimulaties: CFD-brandsimulaties dit kun je er (niet) mee!

Wil jij weten wat je wel en wat je niet…

Lees verder