LBP | Sight

Brandveiligheid is enorm belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. De overheid probeert via de bouw- en milieuregelgeving alles in goede banen te leiden. De praktijk is echter weerbarstig. Ook is de regelgeving niet altijd eenduidig en niet makkelijk te doorgronden.

Onze specialisten op het gebied van brandveiligheid kennen de wet- en regelgeving op dit gebied als geen ander. We adviseren zowel overheden als private partijen, in de bouw en in de industrie.

FIRE SAFETY ENGINEERING
Gebouwen worden steeds complexer. Hierdoor loopt men steeds vaker tegen de beperkingen aan van standaardeisen uit de Bouwregelgeving. Complexe vraagstukken vragen om een maatwerkoplossing waarbij door slimme keuzes en oplossingen op een gelijkwaardige manier invulling wordt gegeven aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Door een risicogerichte benadering en een afstemming van de maatregelen op het werkelijke gevaar ontstaat een optimaal brandveilig ontwerp. Wij maken hierbij gebruik van verschillende rekentechnieken, normen en richtlijnen.

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het toepassen van dit principe. Dit deden we al voor verschillende soorten bouwplannen en in diverse gemeentes. We verzorgen de benodigde onderbouwing en uitwerking en stemmen het direct af met de gemeente/brandweer.

Ook kunnen we al heel vroeg in het ontwerpproces de mogelijkheden voor gelijkwaardigheid in kaart brengen. Zo kan worden bepaald of bijvoorbeeld een rook- en warmteafvoerinstallatie of een sprinkler nodig is, of dat zonder deze voorzieningen ook aan de regels wordt voldaan.


Contactpersoon

Emiel van Wassenaar
Brandveiligheidsspecialist
T: +31(0) 6 33 95 20 09
E: e.vanwassenaar@lbpsight.nl

Andere leden