BrandVeiligheid Erik Janse

BrandVeiligheid Erik Janse is het kleinste bureau van de VVBA.

Erik Janse is sinds 1992 actief in de brandveiligheid, hij startte bij TNO Centrum voor Brandveiligheid (de voorloper van Efectis) als ir. in de fysica.

Hij combineert zijn technische kennis van de brandfysica graag met de juridische vraag wat ‘voldoende’ veilig is volgens de wet en wat in projecten een optimale veiligheid is.

Erik is bekend van diverse publicaties en normen in de brandveiligheid.
Erik was mede-oprichter en -bestuurder van de VVBA.

Hij maakt als dat nodig is dankbaar gebruik van het netwerk dat de VVBA is want bij de leden huist hoogwaardige kennis over ons boeiende vakgebied.


Contactpersoon

Erik Janse
Directeur
T: 06 52 54 59 83
E: info@bvej.nl

Andere leden