EFPC

Brandbeveiliging = risicobeheersing vanuit brede expertise
Wilt u verzekerd zijn van goede uitgangspunten voor brandveiligheid, dan begint u met het analyseren en inventariseren van risico’s. Dit vraagt om inzicht in vele technische disciplines. Om te beginnen is bouwkundige expertise nodig om de risico’s van het architectonisch ontwerp in te kunnen schatten. Een brandhaard kan aangewakkerd en getransporteerd worden door liftschachten en trappenhuizen als door een schoorsteen. Daarnaast is grote werktuigbouwkundige kennis vereist voor het ontwerpen van kwalitatief goede en de kostenefficiënte blussystemen. Voor het ontwerpen van beveiligingssystemen, zoals detectie- en alarmapparatuur, eventueel in combinatie met een security installatie, is weer expertise op het gebied van ICT en elektrotechniek nodig.

Ervaring in verschillende branches
Ook de aard van de activiteiten in het gebouw speelt een grote rol bij het inschatten van de risico’s rond het ontstaan en de gevolgen van brand. Een gerobotiseerd hoogbouwmagazijn is anders dan een raffinaderij, een spoortunnel, een melkpoederfabriek of een varkensstal. Het inschatten van brandrisico’s vraagt om inzicht in productieprocessen, opslagomstandigheden en intern transport van goederen of (gevaarlijke) stoffen.

Maar ook in het gedrag van menigten mensen, vluchtstroomschema’s en crowd control, bijvoorbeeld bij het brandveilig inrichten van een groot dance-evenement in een beurshal. Verstand van brand en blusinstallaties is dus zeker niet voldoende voor optimale risicoanalyse, brandpreventie en brandbestrijding.

Alle expertise in huis
Als het gaat om brandveiligheid hebt u de adviseurs voor het uitkiezen. Een leverancier van blusinstallaties kan u alles vertellen over elektrotechniek en werktuigbouw. Een veiligheidskundige weet wellicht veel van logistiek en regelgeving binnen uw branche. Veel beveiligingsexperts kunnen uw gebouw toetsen aan de wetten en normen. Maar er zijn weinig (of misschien zelfs géén) organisaties in Nederland met zo’n brede expertise als EFPC. Wij hebben voor elk van de specialismen die nodig zijn voor goede brandpreventie en brandveiligheid eigen experts in dienst. Hierdoor kunnen we ongeacht de complexiteit van uw opdracht een multidisciplinair projectteam samenstellen voor een gedegen, onderbouwd integraal advies.


Contactpersoon

Ronald van Brakel
Algemeen Directeur
T: +31 (0)30 22 52 400
E: rvb@efpc.nl

Andere leden